Vrienden van Bali

Vrienden van Bali

Stichting Vrienden van Bali

Welkom op de site van de Stichting Vrienden van Bali. Een stichting, opgericht in 2004, die zich richt op directe hulp in de vorm van onderwijs en onderdak aan Balinezen. Direct in twee opzichten. Ten eerste omdat de gelden die de stichting verzamelt voor 100% aan de goede doelen op Bali worden besteed. Ten tweede omdat de plannen voor projecten in direct contact met de ontvangers van de hulp worden gemaakt.

De stichting concentreert zich op projecten die worden uitgevoerd in Noord- en Oost-Bali. Dankzij hun jaarlijkse reizen naar Bali hebben drie van de bestuursleden goede contacten met de bewoners van diverse dorpen. Deze inwoners zijn onze steun waard - er is ondanks de inkomsten door het toerisme nog veel armoede op Bali. Onze steun is gericht op een behoorlijk onderdak, gericht op het volgen van onderwijs en gericht op het scheppen van mogelijkheden om zelf inkomsten te verwerven. Bij het gegeven dat de investeerders in de toeristensector veelal van buiten Bali komen, is het des te belangrijker dat de steun direct aan de inwoners van van de dorpen wordt gegeven. Daarmee komen ook de verdiensten ten goed aan hen.

Op deze site vindt u onder meer een verslag van het eerste project van de stichting: het nieuwe restaurant en woonhuis voor een gezin in Banyualit. In 2007 werd het fonds van de stichting fors uitgebreid dankzij een nalatenschap. Daarmee werden in de loop van de jaren een aantal nieuwe projecten ondersteund: de bouw van een waterbasin en een schoolgebouw in het dorp Desa Les, steun aan schoolkinderen in het dorp Budakeling, steun aan (kleuter)scholen in Lovina (N-Bali), Seraya en Ababi (O-Bali), aan milieu-educatie door ranger Nono in Bali Barat NP en aan enkele kleinere projecten in Banyualit. U vind meer informatie over de verschillende projecten onder de knoppen Restaurant, Desa Les, Weeshuis, Varkens en Banyualit. Daarnaast wordt op deze site het bestuur geïntroduceerd en zijn de formele statuten op te zoeken. Sinds 2011 stelt de Stichting ook jaarverslagen op, die u kunt vinden onder de knop Jaarverslagen & Statuten.

Spreekt de aanpak van de stichting u aan? Word dan ook vriend van Bali door het storten van een bijdrage op postgironummer 4230470 t.n.v. de Stichting Vrienden van Bali te Leiderdorp.

Heeft u zelf een project dat steun kan gebruiken, wilt u reageren op ons initiatief of wilt u reageren op de site, stuur dan uw reactie naar Arjen@vriendenvanbali.com

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,
Caroline van der Kuijl