Vrienden van Bali

Doneren

Stichting Vrienden van Bali

Doelstelling: “Het ondersteunen van het volgen van onderwijs door en de verbetering van de huisvesting van de inwoners van Bali, Indonesië, mede die van het dorp Banyualit, Lovina.”

Spreekt de aanpak van de stichting u aan?

Een stichting die zich sinds 2004 richt op directe hulp in de vorm van onderwijs en onderdak aan Balinezen. Direct in twee opzichten.

  • Ten eerste omdat de gelden die de stichting verzamelt voor 100% aan de goede doelen op Bali worden besteed.
  • Ten tweede omdat de plannen voor projecten in direct contact met de ontvangers van de hulp worden gemaakt. De stichting concentreert zich voorlopig op projecten die worden uitgevoerd in Noord-Bali, in het dorp Banyualit.

Behalve de ontvangers hebben ook de mensen in hun omgeving profijt van de stichting. Doordat alle investeringen plaats vinden in het dorp en haar directe omgeving hebben ook de lokale bewoners er voordeel van.
Word ook een vriend van Bali door het storten van een bijdrage op bankrekeningnummer NL06INGB0004230470 t.n.v. de Stichting Vrienden van Bali te Leiderdorp.