Jaarverslagen Stichting Vrienden van Bali

Elk jaar publiceren wij een jaarverslag. Zo kunt u als donateur zien welke bestedingen we hebben gedaan met uw donatie. Onze jaarverslagen zijn opgemaakt in het PDF formaat. Download hieronder de jaarverslagen van de Stichting.

Copyright © 2004-2018 Vrienden van Bali
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden en is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, waarmee de schenker fiscale tegemoetkomingen geniet, waaronder een verhoogde vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.