Ababi Kleuterschool

De lokale kinderschool in Ababi, Taman Anak Anak, is een initiatief van ouders. Een belangrijk initiatief, want in Indonesië start het normale leertraject pas met de lagere school, de Sekolah Desa (SD). Tot die tijd blijven de kinderen thuis en missen ze vaak kansen om te beginnen met leren. Een van de ouders is Gede Wangsa, een goede vriend die we leerden kennen als wandelgids. Inmiddels heeft hij zijn eigen leuke guesthouse, Batur Indah, in Ababi. 

De kleuterschool startte in een open zaal die ook in gebruik was als gemeenschapsruimte. Later werd er door de overheid een klein schoolgebouwtje neergezet. De Vrienden van Bali steunen de school sinds 2010 met een jaarlijkse bijdrage voor schoolmiddelen. Daarnaast is er regelmatig sprake van een extra eenmalige bijdrage gegeven voor bijzondere projecten, zoals de reparatie van de speeltoestellen buiten.

Het gaat inmiddels goed met de kleuterschool. Het aantal leerlingen groeit nog steeds, mede dankzij de inspanningen van een toegewijde hoofdonderwijzeres. Het mooie groene schoolgebouwtje kon aanvankelijk niet in gebruik worden genomen wegens het ontbreken van toiletten en een omringende muur. De Vrienden van Bali financierden in 2013 de bouw van een klein toiletgebouwtje met twee toiletten als extra bijdrage, de jaarlijkse bijdrage voor schoolmiddelen werd doorgezet. De overkapping van een deel van het schoolplein, waaraan in 2015 een eenmalige bijdrage werd geleverd, werd gerealiseerd.

 

Spreekt de aanpak van de stichting u aan?

Word dan ook vriend van Bali door het storten van een bijdrage op bankrekeningnummer NL06INGB0004230470 t.n.v. de Stichting Vrienden van Bali te Leiderdorp.

Heeft u zelf een project dat steun kan gebruiken, wilt u reageren op ons initiatief of wilt u reageren op de site, stuur dan uw reactie naar arjen@vriendenvanbali.com

Copyright © 2004-2024 Vrienden van Bali
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden en is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, waarmee de schenker fiscale tegemoetkomingen geniet, waaronder een verhoogde vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.