Ubud en Singaraja Sjaki-Tari-Us

In de loop van 2015 zochten Arjen en Caroline, met het oog op toekomstige samenwerking, contact met het bestuur van de Stichting Sjaki-Tari-Us. Deze stichting houdt zich bezig met onderwijs aan geestelijk gehandicapte kinderen op Bali. Even later ontmoetten zij de voorzitter Thijs Harten en besuurslid Karin Leithuijser, in Leiden bij het Volkenkundig Museum. Dit leidde later dat jaar tot een bezoek aan de activiteiten van Sjaki-Tari-Us in zowel Ubud als in Singaraja. In Ubud werden zij door de coördinator Julian Niewold,ontvangen in de school en de daarbij behorende winkel en het restaurantje. Later bekeken zij met hem de grond in Lodtunduh waar mogelijk nieuwbouw voor de Stichting zal plaatsvinden. De nieuwbouwplannen richten zich op de vervanging van de erg krappe behuizing aan het voetbalveld in het centrum van Ubud. In Singaraja bezochten zij de krap behuisde tweede vestiging van de stichting Sjaki- Tari-Us. Na hun bezoek aan Bali bespraken Caroline en Arjen met Thijs en Karin in Delft de steun van de Stichting Vrienden van Bali aan de nieuwbouwplannen. Die werd bevestigd tijdens een ontmoeting tussen Thijs en Karin en het gehele bestuur van de Vrienden in Leiderdorp en werden er verdere afspraken gemaakt over een voorgenomen bijdrage in 2016 van € 10.000 aan de nieuwbouw.

In de zomer van 2016 is er mede dankzij onze donatie een start met de bouw gemaakt. Aannemer Cok Bagus is eerst begonnen met het egaliseren van de terreinen en heeft daarna de fundamenten gelegd. Vervolgens is de de riolering aangelegd en de bedrading voorbereid, waarna verder is gegaan met het optrekken van de muren en pilaren. Wat betreft de financiering was er inmiddels een toezegging van Wilde Ganzen om de resterende éénderde van de kosten op zich te nemen, wanneer tweederde van de financiering rond kwam. Het doel is dan dat er in juli 2017 verhuisd kan worden. September 2016 gaan Caroline en Arjen langs bij de school aan het voetbalveld in Ubud en zijn opnieuw onder de indruk van het mooie werk dat er wordt verricht. Niet alleen is er voor het eerst onderwijs voor geestelijk gehandicapte kinderen op Bali, ook ontmoeten ouders elkaar voor het eerst en kunnen zijn hun ervaringen bij de opvoeding uitwisselen en steun bij elkaar vinden.

Op zaterdag 23 september 2017 bezochten Caroline en Arjen het gebouw in aanbouw. De schoolactiviteiten bleken overigens al naar het nieuwe gebouw te zijn verplaatst, ook al was dat nog niet helemaal af. Onderwijzeres Ilu ontving ons voortreffelijk en leidde ons rond. Het schoolgebouw is prachtig maar er is dan ook nog veel te doen. Toen wij er waren werden de stoelen van de warung gelakt en kwamen er electriciens langs. Uiteraard hebben we ook de kinderen nog bezig gezien. We waren wel verrast door de hoge muur om het in aanbouw zijnde zwembad door de school van Bali Hai die eigenaar is van de grond.

Zie ook: http://www.sjakitarius.nl

 

Spreekt de aanpak van de stichting u aan?

Word dan ook vriend van Bali door het storten van een bijdrage op bankrekeningnummer NL06INGB0004230470 t.n.v. de Stichting Vrienden van Bali te Leiderdorp.

Heeft u zelf een project dat steun kan gebruiken, wilt u reageren op ons initiatief of wilt u reageren op de site, stuur dan uw reactie naar arjen@vriendenvanbali.com

Copyright © 2004-2024 Vrienden van Bali
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden en is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, waarmee de schenker fiscale tegemoetkomingen geniet, waaronder een verhoogde vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.