logo ANBI

De Stichting Vrienden van Bali heeft de ANBI-status

De stichting Vrienden van Bali heeft al sinds de oprichting de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is.

Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. Een beleidsplan en het publiceren van een jaarverslag is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Giften kunnen aan donateurs aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Dit is geregeld in de in 2011 aangenomen is Geefwet. Die Geefwet stimuleert het geven aan goede doelen door extra belastingvoordelen te bieden. De wet is ingegaan op 1 januari 2012. Op de pagina giftenaftrek van www.goededoelen.nl staat uitgelegd hoe dit werkt. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting. Dat betekent dat geld uit giften en erfenissen voor 100% ten goede komen aan het goede doel.

 

Spreekt de aanpak van de stichting u aan?

Word dan ook vriend van Bali door het storten van een bijdrage op postgironummer 4230470 t.n.v. de Stichting Vrienden van Bali te Leiderdorp.

Heeft u zelf een project dat steun kan gebruiken, wilt u reageren op ons initiatief of wilt u reageren op de site, stuur dan uw reactie naar arjen@vriendenvanbali.com

 

Copyright © 2004-2024 Vrienden van Bali
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden en is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, waarmee de schenker fiscale tegemoetkomingen geniet, waaronder een verhoogde vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.