Doneren

De ANBI erkende stichting Vrienden van Bali richt op directe hulp aan Balinezen in de vorm van onderwijs, onderdak en het verschaffen van micro-krediet.

Spreekt de aanpak van de stichting u aan? Word ook een vriend van Bali door het storten van een bijdrage op bankrekeningnummer NL06INGB0004230470 t.n.v. de Stichting Vrienden van Bali te Leiderdorp.

Copyright © 2004-2024 Vrienden van Bali
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden en is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, waarmee de schenker fiscale tegemoetkomingen geniet, waaronder een verhoogde vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.