Seraya Sekolah Desa

 

De Stichting Vrienden van Bali werd in oktober 2011 benaderd door de stichting Arjunafonds voor een bijdrage aan de herbouw van drie schoollokalen en een multifunctioneel gebouw in Seraya,  in het Zuidoosten van Bali. Er was een tekort aan lokalen: een deel van de kinderen van de bestaande SD kreeg buiten op de veranda les. Als eerste bijdrage heeft de Stichting Vrienden van Bali een gat in de begroting van de Stichting Arjunafonds van € 500 gedicht.

In 2012 is de school verbouwd. De bouw werd in drie fases opgesplitst (I. Fundering, II. Kolommen en dakconstructie, III. Muren, deuren, ramen en kozijnen). De Stichting Vrienden van Bali heeft de financiering van fase III (€ 4.300) op zich genomen, dit tot grote vreugde van het bestuur van de Stichting Arjuna, die dat bij monde van voorzitter Pablo van Klinken per mail en in een ontmoeting met bestuursleden Arjen en Caroline liet blijken.  

Arjen en Caroline hebben het nieuwe schoolgebouw bekeken op 21 september 2013 in bijzijn van de contactpersoon namens de stichting Arjuna, Kirsten Kumpf, en het hoofd van de school. We waren onder de indruk van het prachtig verzorgde gebouw, maar ook van de lessen Balinese dans die er op zaterdagmiddag werden gegeven. Boven de ingang van het klaslokaal is een bord ter nagedachtenis aan Joke Kremer geplaatst. Immers, de Stichting heeft een groot deel van haar fonds aan de nalatenschap van Joke Kremer te danken.

 

 

Spreekt de aanpak van de stichting u aan?

Word dan ook vriend van Bali door het storten van een bijdrage op bankrekeningnummer NL06INGB0004230470 t.n v. de Stichting Vrienden van Bali te Leiderdorp.

Heeft u zelf een project dat steun kan gebruiken, wilt u reageren op ons initiatief of wilt u reageren op de site, stuur dan uw reactie naar arjen@vriendenvanbali.com

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,
Caroline van der Kuijl

Copyright © 2004-2024 Vrienden van Bali
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden en is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, waarmee de schenker fiscale tegemoetkomingen geniet, waaronder een verhoogde vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.