Lovina Window to the World

 

Tijdens ons bezoek aan Bali in 2009 bezochten we voor het eerst de kleuterschool Window to the World in Lovina central. Een initiatief van de Nederlandse Conchita de Jong, die met haar project om verantwoord kleuteronderwijs op Bali te introduceren veel indruk op ons maakte.  Net dat jaar had Conchita te maken met financieringsproblemen en kwamen wij ‘als geroepen’ . In 2011 bestond de steun uit de financiering van een schoolklas (€ 2.900) en de aanschaf van buitenmeubilair (€ 491).

In 2012 bestond de steun uit een tweetal acties: € 843 voor een tweetal overbruggingsjaren (huur, elektriciteit, water) tot nieuwbouw beschikbaar zou komen (de nieuwbouwplannen waren inmiddels geadopteerd door de financieel krachtige Rotary uit Hoorn) en een aanvulling van het schoolgeld voor een klas in het jaar 2012-2013: € 2.934,58.

Caroline en Arjen hielden contact met Conchita en tIjdens ons bezoek aan Bali in 2017 bezocht Arjen het prachtige nieuwe schoolgebouw van Window to the World. Enthousiast ontvangen door Conchita en onderwijzer Decky werd ik door het schitterende pand geleid en constateerde ik met heel veel plezier dat  er iets prachtigs tot stand werd gebracht.’Jullie hebben mij toen echt door de crises heen geholpen’, zei Conchita terugkijkend op onze eerdere hulpacties.

Zie ook http://www.windowtotheworldschool.com 

Spreekt de aanpak van de stichting u aan?

Word dan ook vriend van Bali door het storten van een bijdrage op bankrekeningnummer NL06INGB0004230470 t.n.v. de Stichting Vrienden van Bali te Leiderdorp.

Heeft u zelf een project dat steun kan gebruiken, wilt u reageren op ons initiatief of wilt u reageren op de site, stuur dan uw reactie naar arjen@vriendenvanbali.com

Copyright © 2004-2024 Vrienden van Bali
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden en is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, waarmee de schenker fiscale tegemoetkomingen geniet, waaronder een verhoogde vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.