Stichting Vrienden van Bali

Welkom op de site van de Stichting Vrienden van Bali. Een stichting, opgericht in 2004, die zich richt op directe hulp in de vorm van onderwijs en onderdak aan Balinezen en op het scheppen van mogelijkheden om zelf inkomsten te verwerven. Directe hulp omdat 100% van de gelden direct aan de goede doelen worden besteed. Maar ook direct omdat de projecten in direct contact met de bewoners van Bali worden uitgevoerd.

Er is ondanks het groeiende toerisme nog veel armoede op Bali. Dankzij hun jaarlijkse reizen naar Bali hebben drie van de bestuursleden goede contacten met de bewoners van diverse dorpen. Doordat alle investeringen plaats vinden in de dorpen zelf, hebben de lokale bewoners, en niet de buitenlandse investeerders, er voordeel van.

Op deze site vindt u een overzicht van de vele projecten die we ondersteunen, mede met behulp van een een forse nalatenschap in 2007. Meer informatie over de verschillende projecten vind u hier. Daarnaast wordt op deze site het bestuur geïntroduceerd en zijn de statuten na te lezen. Sinds 2011 publiceert de Stichting ook  Jaarverslagen.

Spreekt de aanpak van de stichting u aan?

Word dan ook vriend van Bali door het storten van een bijdrage op bankrekeningnummer NL06INGB0004230470 t.n.v. de Stichting Vrienden van Bali te Leiderdorp.

Heeft u zelf een project dat steun kan gebruiken, wilt u reageren op ons initiatief of wilt u reageren op de site, stuur dan uw reactie naar arjen@vriendenvanbali.com

 

Copyright © 2004-2024 Vrienden van Bali
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden en is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, waarmee de schenker fiscale tegemoetkomingen geniet, waaronder een verhoogde vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.