Statuten Stichting Vrienden van Bali

De statuten van de Stichting Vrienden van Bali zijn te downloaden middels deze link.

De statuten zijn opgemaakt in PDF formaat.

Copyright © 2004-2024 Vrienden van Bali
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden en is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, waarmee de schenker fiscale tegemoetkomingen geniet, waaronder een verhoogde vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.