homepage_slider_vrienden_van_bali_001
homepage_slider_vrienden_van_bali_002_2
homepage_slider_vrienden_van_bali_003
homepage_slider_vrienden_van_bali_005
homepage_slider_vrienden_van_bali_004

Statuten Stichting Vrienden van Bali

De statuten van de Stichting Vrienden van Bali zijn te downloaden middels deze link.

De statuten zijn opgemaakt in PDF formaat.

Copyright © 2004-2018 Vrienden van Bali
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden en is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, waarmee de schenker fiscale tegemoetkomingen geniet, waaronder een verhoogde vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.