Budakeling Kinderen naar school

Heeft u zelf een project dat steun kan gebruiken, wilt u reageren op ons initiatief of wilt u reageren op de site, stuur dan uw reactie naar arjen@vriendenvanbali.com

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,
Caroline van der Kuijl

 

In 2010 startten de Vrienden van Bali  hun steun aan arme gezinnen in desa Budakeling (Oost-Bali) om twee jongens naar school te laten gaan. Via onze goede vriend en zilversmid Made Sudarmi wordt het schoolgeld maandelijks aan de ouders uitbetaald. Het aantal kinderen groeide in de daarop volgende jaren van drie naar zeventien in 2017. We begonnen met het betalen van geld voor een rood-wit uniform (inclusief ‘dassie’), reiskosten en een klein beetje handgeld voor kinderen van de lagere school,  de Sekolah Desa (SD). Het onderwijs aan de SD zelf wordt door de overhead gefinancierd. Hun schooluniform is rood met wit. Al kort daarop besloten we de zeer ‘pientere’ kinderen ook tijdens hun vervolgopleiding aan de middelbare school te ondersteunen. Dan komt er, naast de hiervoor genoemde kosten, ook een bijdrage aan het schoolgeld bij. Dit betreft de ‘ junior highschool’, SMP (Sekolah Menengah Pertama, in wit-blauw uniform), en de ‘senior highschool’, de SMA (Sekolah Menengah Atas, bereidt voor op de universiteit) en de  SMK (Sekolah Menengah Kejuruan, meer beroepsgericht).  De bijdrage liep hierdoor in de jaren op van ruim € 800 per jaar naar ruim € 5.000 per jaar.

Steeds zorgen we er voor dat de kinderen tenminste hun schooltype af kunnen maken: zes jaar SD of drie jaar SMP, SMK of SMA. Mede daarom kwamen we met Made Sudarmi al snel tot een meerjarenplanning. Made houdt heel precies de bijdrage aan de kinderen, die per maand via de ouders wordt uitbetaald, in grote schriften bij. De besluitvorming over de te steunen kinderen maken we jaarlijks ter plekke in overleg met Made. Tijdens een buffet in de avond voor de ouders en hun kinderen worden de besluiten vervolgens meegedeeld. Vaak schaffen we voor die gelegenheid nog iets leuks voor de kinderen aan, zoals een gevulde rugtas voor het komende schooljaar.  

Tijdens ons bezoek aan Bali eind september en begin oktober 2017, hielden we telefonisch nauw contact met Made Sudarmi. Haar dorp Budakeling lag in de ‘rode’  gevarenzone van de Agung en op vrijdag 22 september kreeg ze de opdracht binnen 24 uur te evacueren. Gelukkig namen de activiteiten van de Agung in de week daarop af en kon zij naar huis terugkeren. Daar bezochten Arjen en Caroline haar op woensdag 4 oktober. We bespraken met haar en haar man Wayan de continuering van het steunen van kinderen om naar school te kunnen gaan (aanschaf van schooluniform, reiskosten etc.). Het aantal kinderen dat naar de junior high school (SMP) en senior high school kan doorstromen omdat ze zich ‘pienter’ toonden neemt toe, slechts één van de kinderen gaf aan niet door te willen gaan van junior naar senior. Wat betreft de SMA, het duurste schooltype, spraken we af ook een kleine bijdrage van de ouders te vragen. Helaas kon het gemeenschappelijke buffet door de omstandigheden niet doorgaan. Het totaal levert het volgende beeld op: op de Sekolah Desa (SD) 3, SMP 7 en SMA 7 kinderen.

 

Copyright © 2004-2024 Vrienden van Bali
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden en is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, waarmee de schenker fiscale tegemoetkomingen geniet, waaronder een verhoogde vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.